Đại lý thuế

Ưu điểm của đại lý thuế

Việc sử dụng dịch vụ Đại lý thuế giúp người nộp thuế giảm tải công việc về thủ tục kê khai, nộp và hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Những công việc này sẽ do bên cung cấp dịch vụ thuế làm.  Thông tin trong kê khai thuế sẽ mang độ tin cậy& chính xác cao, hạn chế các rủi ro về thuế cho doanh nghiệp. Hoặc khi phát sinh các vướng mắc về thuế với Cơ quan thuế thì Đại lý thuế sẽ trực tiếp cử người đại dện DN làmviệc với Cơ quan thuế. Đây là vấn đề vô cùng ý nghĩa với các Doanh Nghiệp, nhất là các Doanh Nghiệp mới thành lập, thiếu hiểu biết về thuế hoặc chưa có  người có năng lực đáp ứng nhu cầu khai thuế, tính thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

* Các doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi sử dụng dịch vụ này:

– Các doanh nghiệp cần tìm cho mình một đơn vị dịch vụ thuế tin cậy, uy tín và chuyên nghiệp để có dịch vụ tốt nhất.

– Doanh nghiệp kinh doanh cần sử dụng dịch vụ nào của bên cung cấp dịch vụ thuế thì nên ký hợp đồng với từng tiểu mục cụ thể để tránh láng phí tiền bạc.

– Hợp đồng giữa Đại lý thuế và doanh nghiệp cần phải rõ ràng, minh bạch và được nêu cụ thể theo yêu cầu đã thoả thuận của các
Quyết toán thuế

Thứ ba, về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN. Về nguyên tắc, các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN phải liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT). Ví dụ, chi khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) theo đúng quy định của Bộ Tài chính, bổ sung TSCĐ của doanh nghiệp phục vụ cho người lao động và để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, Quyet toan thue, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; cơ sở vật chất, máy, thiết bị là TSCĐ dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 

tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ Đại lý thuế như Kế khai thuế; Quết toán thuế; Khiếu nại về thuế & Đại diện doanh nghiệp làm việc với Cơ quan thuế. Dai ly thue Chúng tôi đã từng tháo gỡ hàng trăm tình huống vướng mắc vê thuế cho hàng ngàn DN, giúp kiểm soát tốt kế hoạch thuế và tối ưu hoá chi phí thuế cho các Doanh Nghiệp trên cả nước.

Thời hạn giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế

Sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT, sau bao lâu người nộp thuế nhận được phản hồi từ cơ quan thuế cho các công việc tiếp theo. Thời gian tối đa cơ quan thuế phải trả lời người nộp thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế

1. Cơ quan thuế tổ chức thẩm định hồ sơ hoàn thuế đối với: Phiếu đề xuất hoàn thuế, dự thảo Quyết định hoàn thuế (hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước), Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có) trước khi ban hành Quyết định hoàn thuế (hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước).

Thời hạn hoàn thành việc thẩm định hoàn thuế là: 01 (một) ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau; 03 (ba) ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau kể từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định.

2. Cục Thuế thực hiện thẩm định về thủ tục hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, thẩm quyền ban hành quyết định hoàn thuế và nội dung khác có liên quan.

a) Trường hợp qua thẩm định phát hiện vấn đề chưa rõ, chưa đầy đủ, cơ quan thuế phải tổ chức trao đổi, làm rõ giữa các bộ phận liên quan đến giải quyết hồ sơ hoàn thuế để thống nhất các nội dung liên quan đến thẩm định hoàn thuế trong thời hạn thẩm định hồ sơ hoàn thuế; hoặc từ chối thẩm định hồ sơ hoàn thuế đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa cập nhật vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

b) Trường hợp kết quả thẩm định xác định thủ tục hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, thẩm quyền ban hành quyết định hoàn thuế phù hợp với quy định, cơ quan thuế thực hiện cập nhật kết quả thẩm định hoàn thuế giá trị gia tăng vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

Cửa sáng cho đại lý thuế

Bộ Tài chính vừa chính thức thông qua Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020.

Con số khiêm tốn

Sau gần 10 năm ra đời tại Việt Nam, dịch vụ đại lý thuế

Dich vu ke toan

tục có cơ hội hoàn thành sứ mệnh là cầu nối giữa người nộp thuế và cơ quan Thuế, đồng thời chia sẻ gánh nặng với cơ quan Thuế trong quản lý thuế và thu ngân sách Nhà nước.

Tại Hội nghị thường niên Hiệp hội Tư vấn thuế châu Á - châu Đại Dương (AOTCA) tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm 2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh thừa nhận thực tế tại Việt Nam có trên 500.000 doanh nghiệp và 1,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, hàng triệu người nộp thuế Thu nhập cá nhân nhưng mới chỉ có 130 công ty đã được cấp phép hành nghề đại lý thuế. Đây là một con số quá nhỏ so với yêu cầu của người nộp thuế tại Việt Nam và là con số rất khiêm tốn khi so sánh với số liệu đại lý thuế tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Lợi ích của dịch vụ đại lý thuế là rất rõ ràng. doanh nghiệp sẽ cắt giảm được nhiều chi phí lẫn nhân lực cho việc tự tìm hiểu, cập nhật kiến thức về thủ tục thuế. cơ quan Thuế cũng giảm được gánh nặng trong công tác tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế. Nhưng để mở rộng dịch vụ này trên thực tế còn nhiều vướng mắc.

Theo Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc, để nghề đại lý thuế ở Việt Nam đi vào đời sống xã hội, tạo lập thói quen cho người nộp thuế sử dụng đại lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong thực thi pháp luật, tiết kiệm chi phí… cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý, mở rộng dịch vụ tư vấn thuế cho hoạt động đại lý thuế; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động, lợi ích của đại lý thuế đến người nộp thuế…

Đến năm 2015, có ít nhất 2.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế; tối thiểu 80% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp.

Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu có ít nhất 6.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế; tối thiểu 90% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp.

"Ở hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đại lý thuế thì đều có luật chuyên ngành điều chỉnh hoạt động này. Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ được quy định tại một điều (Điều 20) của Luật Quản lý thuế và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, với phạm vi hoạt động chỉ bó hẹp trong làm thủ tục về thuế" - bà Nguyễn Thị Cúc nhấn mạnh.

Lối mở

Theo Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 vừa được thông qua, Bộ Tài chính đã đặt mục tiêu phát triển hệ thống đại lý thuế theo hướng đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế tạo tiền đề nhằm tăng dần số lượng đại lý thuế và nâng cao chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp; mở rộng, đa dạng hoá dịch vụ của đại lý thuế.

Đồng thời, xây dựng hệ thống đại lý thuế thực sự trở thành cầu nối giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan Thuế và người nộp thuế